Informace

Projekt DOBNEROVKA 2.0

Tento projekt byl vytvořen Výborem pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, zřízeným městem Most. Jedná se o projekt, který má ve vybrané lokalitě (v tomto případě konkrétně ulice M. G. Dobnera v Mostě) omezit výskyt negativních sociálních jevů, a to cestou spolupráce s majiteli bytových jednotek.

 

Spolupráce s majiteli bytových jednotek probíhá na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci, díky němuž může město, prostřednictvím městské organizace MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ovlivňovat výběr nájemníků. Účelem spolupráce s majiteli bytů je snaha pozitivně ovlivnit stávající situaci v této sociálně vyloučené lokalitě.

 

Více informací naleznete na stránkách www.podochranoumesta.cz.

 


Vlastníte byt

Pokud vlastníte volný byt ve výše zmíněné lokalitě a máte problém s hledáním vhodných nájemníků, MOSTECKÁ BYTOVÁ Vám nabízí pomoc.

Prvním krokem ke vzájemné spolupráci je uzavření Memoranda o spolupráci mezi vlastníkem bytu a naší společností. Díky tomuto dokumentu pak mohou obě smluvní strany hledat vhodného nájemníka. V případě, že svého současného problémového nájemníka musíte z bytu vystěhovat a máte uzavřené Memorandum o spolupráci, naše společnost si od Vás bytovou jednotku může dočasně pronajmout. Vznikne tak časový prostor pro hledání kvalitního nájemníka a vlastník bude mít současně pokryty náklady spojené s vlastnictvím bytu v SVJ.


Kontakty

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Josefa Skupy 2522/1
Most

Tel: +420 739 323 540
Tel: +420 476 100 758
E-mail: [email protected]
Web: www.mosteckabytova.cz

IČ: 25438832
DIČ: CZ25438832

 

* Povinné údaje