Informace

Projekt DOBNEROVKA 2.0

Tento projekt byl vytvořen Výborem pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů, zřízeným městem Most. Jedná se o projekt, který má ve vybrané lokalitě (v tomto případě konkrétně ulice M. G. Dobnera v Mostě) omezit výskyt negativních sociálních jevů, a to cestou spolupráce s majiteli bytových jednotek.

 

Spolupráce s majiteli bytových jednotek probíhá na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci, díky němuž může město, prostřednictvím městské organizace MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ovlivňovat výběr nájemníků. Účelem spolupráce s majiteli bytů je snaha pozitivně ovlivnit stávající situaci v této sociálně vyloučené lokalitě.

 

Více informací naleznete na stránkách www.podochranoumesta.cz.